Ogłoszenie o zmianie cen na 2014 r. Drukuj
16.12.2013.

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej ogłasza, że w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa obowiązuje zatwierdzona Uchwałą nr XLV/506/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 listopada 2013 r., wprowadzona na podstawie art. 24, ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. nr 123/06, poz. 858) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 127/06, poz. 886)

Czytaj całość
 
Wyślij aktualne wskazanie wodomierza Drukuj
23.11.2009.

Zakład Wodno-Kanalizacyjny wprowadził dodatkową możliwość podania aktualnego wskazania wodomierza poprzez wypełnienie prostego formularza, dostępnego z menu witryny.

Aby nasi Odbiorcy mieli pewność, że płacą za rzeczywiste zużycie wody, odczyt wodomierza można przekazać osobiście, telefonicznie oraz przez naszą stronę internetową (formularz).

W przypadku braku aktualnego wskazania, zużycie wody obliczane jest na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego.